Våre tilbud

Kulturskole for alle" ! 
Molde kulturskole skal være et ressurs - og kompetansesenter for opplæring innen kunstfagene for barn, unge og voksne i Molde og regionen.

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, kunst, musikk og teater. Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud.

Molde Kulturskole

 

Social links