Skip to main content Skip to footer

Ofte stilte spørsmål

Alle vår tilbud finner du her på hjemmesiden. Velg deg frem til det du ønsker å gå på og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet.
Her er link til alle våre tilbud ved Molde kulturskole - Våre tilbud.
Kulturskolen har ett hovedopptak i året. Vi tar ellers opp elever gjennom hele året, så snart det er ledig plass på et tilbud.

Alle elever i Molde kulturskole får skriftlg beskjed om opptaket.  Opptaket skjer for et skoleår av gangen.  Dersom du ikke ønsker å benytte tildelt plass, er det noen viktige datoer å huske på:

1. juli:  Dersom du ikke ønsker å starte på høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for høstsemesteret.

1.desember: Dersom du ønsker å slutte etter høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for vårsemesteret.

Skriftlig oppsigelse kan godt skje via speedadmin eller pr. epost til kulturskolen@molde.kommune.no

Kulturskolen har som målsetning å tilpasse undervisningen både innholds- og organiseringsmessig ut fra hvert enkelt tilbuds egenart og hver enkelt elev / elevgruppes forutsetninger.
Kulturskoleelevene skal ha 36 oppmøter med lærer i et kulturskoleår. I tillegg kommer deltagelse i ulike formidlingssituasjoner for alle fagområder. Vi følger skoleruta som gjelder for grunnskolen med høst- og vinterferie og undervisningen vår foregår innenfor skoleukene til grunnskolen.

I dans, teater og kunstfag er undervisningen normalt organisert som gruppeaktivitet med fast undervisningstid pr. uke. Enkelte uker - f.eks. ved forestillinger, utstillinger etc., må elever forvente at undervisningstida blir betydelig utvidet og vil undervisningen vil da ofte finne sted på andre ukedager enn vanlig.

Kombinasjonen samspill/samsang og individuell oppfølging preger undervisningstilbudene i musikk ved Molde kulturskole. For musikkelevene er trening i samspill og formidling vesentlig for å utvikle seg på sitt instrument og med musikken sin. Å mestre et instrument gir godt selvbilde, og fører til mye moro, felleskap og kunnskap om musikk.

I musikk vil enkelte tilbud være fast organisert som gruppeaktivitet (orkester, storband, band osv). Ved instrumental- / sangopplæring organiseres undervisningen i perioder vekslende mellom individuell opplæring og samspill/samsang. Det er pedagogene på kulturskolen som setter dette sammen ut fra individuelle vurderinger. I tillegg til denne faste ukentlige undervisningen, deltar elevene i større grupper, konserter og forestillinger.

Undervisningen ved musikklinja Molde vgs, følger bestemmelser fastsatt i nasjonal læreplan.

Kulturskolen har strykeinstrument i opplæringsstørrelser, kontrabass, noen treblåsinstrumenter (fløyte, klarinett, saxofon), noen elbasser og trommesett til utleie.

Disse utleieinstrumentene kan leies av elever i første spilleår (evt. lengre for strykeelever som trenger instrument i ulike opplæringsstørrelser).  Du kan finne flere detaljer om dette på vår side om instrumentleie (link åpnes i ny fane).  Kulturskolen forventer for øvrig at de aller fleste elevene skaffer seg instrument selv. Blåseelever blir normalt tatt opp gjennom et av kommunens skolekorps og kan låne instrument fra korpsene. 

Når noen av våre lærere er syke eller på annen måte må være borte fra undervisningen, gjør vi det vi kan for å skaffe en kvalifisert vikar slik at undervisningen kan gjennomføres som planlagt.

Dessverre klarer vi ikke alltid dette ved akutt sykdom, og da kan undervisningen bli avlyst. Melding om dette sendes ut på sms til den som vi har registrert i vår database. Hvis det blir mange avlysinger i løpet av et skoleår, kan vi gi reduksjon i elevpengene som en kompensasjon for mistet undervisning. Dette gjelder dersom det blir mer enn to avlysinger uten at vi klarer å sette inn vikar.

Ved lengre sykemeldinger og permisjoner blir det alltid satt inn vikar, men timeplanen kan bli noe endret i samråd med elever og foresatte. Hovedmålet vårt er å gjøre undervisningen så stabil som mulig gjennom hele skoleåret.

Alle skoleeiere er pålagt å ulykkesforsikre sine elever. Dette gjelder også elever i Molde kulturskole.

Alle elever er dekket av en egen ulykkesforsikring i skoletiden.  Alle kommuner som har tegnet ulykkesforsikring for sine skoleelever og barnehagebarn i KLP skadeforsikring, har allerede en forsikring som gir bedre dekning enn den lovpålagte.

Molde kommune har valgt en forsikring som omfatter alle skoleslag,- grunnskole, kulturskole, SFO og barnehage. Derfor har vi en forsikring som går ut over de krav som er fremstilt som forsikringsmegleren (KLP skadeforsikring) sier. Forsikringen gjelder all aktivitet i ordinær skoletid, pluss annen relevant aktivitet knyttet til kulturskolen i kulturskolens regi. Dette omfatter altså ordinær undervisning, konserter, helgeseminar og andre kulturskolearrangement. Forsikringen gjelder også på vei mellom hjem og undervisningssted (mere informasjon finner du i Opplæringsloven, fra Lovdata, linken åpner seg i ny fane). Ifølge opplæringsloven har skoleelever ved ulykkesskade krav på dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet i den grad dette ikke blir dekt etter folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven.

Ja, voksne kan søke plass.
Alle instrumenter har tilbud for voksne elever dersom det totalt sett er ledig kapasitet, barn og ungdom blir prioritert ved opptak.
Vi har eget gruppetilbud for voksne på dans.

Vi har egne tilbud til deg over 60 - her er link til tilbudene i seniorkulturskolen (åpnes i egen fane).
  
Vi anbefaler for øvrig voksne som ønsker å dyrke musikken som en hobby, om også å søke seg til en av kommunens mange frivillige kor, korps eller orkester.​