Skip to main content Skip to footer

Elevbetaling

Molde kulturskole har gode rabattordninger for familier som har flere elevplasser. Vi har friplasser for lavinntektsfamilier, se nærmere info nedenfor.

 

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole fom fra 1. januar 2024. Prisene reguleres årlig, normalt fra 01.januar etter gjeldende prisindeks.

Elevplass dans, kunst, musikk, skriving og teater pr. semester Kr. 2.198

Årlig elevbetaling: kr. 4.396

 

Elevplass skolekorps pr. semester Kr. 1.887

Årlig elevbetaling: kr. 3.774

 

 

Barnekor pr. semester kr. 1.533

Årlig elevbetaling: kr. 3.066

 

Storband og samspillgruppe pr. semester Kr. 729

Årlig elevbetaling: kr. 1.458

 

 

Junior- og skoleorkester, aspirant- og juniorkorps pr. semester Kr. 437

Årlig elevbetaling: kr. 874

 

 

Instrumentleie pr. semester Kr. 412

Årlig elevbetaling: kr. 824

 

 

Materialer kunst pr. semester Kr. 248

Årlig elevbetaling: kr. 496

 

 

Molde seniorkor Kr. 1.100

Årlig betaling: Kr. 2.200

Molde kulturskole har elevplassrabatt for familien: 2 første plasser full pris, de 2 neste 50% reduksjon og øvrige plasser i samme familie er gratis.
Instrumentleie og materialer kunst er ikke med i elevplassrabatt for familier.

Molde kulturskole innfører friplasser fra høsten 2022:

Molde kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Man kan søke om friplass samtidig som man søker om elevplass i det elektroniske søknadsskjemaet. Er du allerede elev og vil søke friplass, må du henvende deg til oss på telefon 71 11 15 20 eller kulturskolen@molde.kommune.no.

Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes, og følger statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkes på nytt ved hvert skoleår.
Familien sender èn søknad, selv om det er flere barn i familien som har elevplass ved kulturskolen

Husholdningens samlede inntekt etter skatt:
Antall barn   1 voksen              2 voksne

1 barn:        344 400 kroner     476 700 kroner
2 barn:        423 700 kroner     556 700 kroner
3 barn:        503 100 kroner     635 500 kroner
4 barn:        582 500 kroner     715 000 kroner

Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes ikke av rabattordningene (betaler er korps).

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.