Skip to main content Skip to footer

Elevbetaling

Molde kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Når man søker elevplass via kulturskolens hjemmeside, krysses det av for behov for friplass. Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes, og følger til enhver tid nasjonale satser. 
Se nærmere info nedenfor.

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole fom fra 1. januar 2023. Prisene reguleres årlig, normalt fra 01.januar etter gjeldende prisindeks.

Elevplass dans, kunst, musikk, skriving og teater pr. semester Kr. 2.080

Årlig elevbetaling: kr. 4.160

 

Elevplass skolekorps pr. semester Kr. 1.785

Årlig elevbetaling: kr. 3.570

 

Breddetilbud barnekor pr. semester kr. 1.450

Årlig elevbetaling: kr. 2.900

 

Storband og samspillgruppe pr. semester Kr. 690

Årlig elevbetaling: kr. 1.380

 

Junior- og skoleorkester, aspirant- og juniorkorps pr. semester Kr. 414

Årlig elevbetaling: kr. 828

 

Instrumentleie pr. semester Kr. 390

Årlig elevbetaling: kr. 780

 

Materialer kunst pr. semester Kr. 235

Årlig elevbetaling: kr. 470

 

  • Molde kulturskole har elevplassrabatt for familien: 2 første plasser full pris, de 2 neste 50% reduksjon og øvrige plasser i samme familie er gratis.
    Instrumentleie og materialer kunst er ikke med i elevplassrabatt for familier.

Molde kulturskole innfører friplasser fra høsten 2022:

Molde kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Man kan søke om friplass samtidig som man søker om elevplass i det elektroniske søknadsskjemaet. Er du allerede elev og vil søke friplass, må du henvende deg til oss på telefon 71 11 15 20 eller kulturskolen@molde.kommune.no.

Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes, og følger til enhver tid nasjonale satser. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkes på nytt ved hvert skoleår.
Familien sender èn søknad, selv om det er flere barn i familien som har elevplass ved kulturskolen

Inntektsgrensene per år for familien er:
Antall barn   1 voksen              2 voksne

1 barn:        265 300 kroner     389 100 kroner
2 barn:        353 700 kroner     477 500 kroner
3 barn:        442 100 kroner     565 900 kroner
4 barn:        530 500 kroner     654 300 kroner

Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes ikke av rabattordningene (betaler er korps).

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.