Skip to the content

Smitteutbruddet i Molde og kulturskoleaktivitet

Det pågår et stort smitteutbrudd i Molde, og vi har tett kontakt med kommuneledelsen om kulturskoleaktivitetene. Så langt i smittesporingsarbeidet er ikke noen av de positive tilfellene knyttet til kulturskolen, og vi kan derfor undervise som normalt inntil videre. Elever som er i karantene skal ikke møte opp fysisk til undervisning, da følger vi rutiner for digital undervisning som avtales direkte med læreren.
Hvis situasjonen endrer seg og vi ikke kan undervise som normalt, får berørte elever/foresatte og andre parter direkte beskjed fra oss om det. Dette bestemmer kommuneledelsen, og vi forholder oss til instrukser gitt av dem.
Inntil videre opprettholder vi altså driften som før, med de smitteverntiltakene som gjelder på gult nivå.