Skip to main content Skip to footer

Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole. Utleieprisene reguleres normalt 01.01 hvert år. 

Følgende prisliste gjelder fra 01.01.2024. Se merknader under tabellen for nærmere forklaring om rom som inngår. Se ellers beskrivelsene av hvert rom for å finne det rommet som imøtekommer ditt behov.

Vi leier ikke ut rom til andre aktører som driver privat undervisning.

Eventuell avbooking av rom med leiekostnad bør skje seinest 1 uke før aktuell leiedato.

Ang. teknikk: 

Arrangement med enkel bruk av lyd- og lysteknikk kan håndteres av leietager. 
For arrangement med mer avansert bruk av lyd- og lysrigg må eksterne teknikere leies inn av leietager.
Eksterne lyd- og lystekniker må godkjennes av Molde kulturskole på forhånd. 
Det finnes aktuelle leverandører i Molde som kan bistå med lyd-og lysteknikk, disses er godt kjent med vårt utstyr.

Priskategorier:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv i Molde kommune, lag/organisasjoner innenfor voksenopplæringsloven, elever og studenter

Kategori 2: Andre leietakere, private arrangører, andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

Prisliste

Undervisning- og øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

Øving pr. time
Kategori 1: gratis
Kategori 2 og 3: kr. 127


SAL konferanse, til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

Enkelt oppsett med inntil 4 mikrofoner og lerret

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr.    618 
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr.    880 
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 1.887  

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr.    880 
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 1.250 
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 3.773 

SAL øving, konserter og forestillinger, til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.

Øving pr. time - for alle: kr. 127 

Full bruk av utstyr og fasiliteter:

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr. 1.887 
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr. 1.887 
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 3.773  )

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr.  3.773 
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr.  3.773
Hel dag (over 4 timer) kategori 3: kr. 10.695  

Leie av Steinway flygel: kr. 1.150 

Rådsalen

Øving pr. time - for alle: kr. 127 

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr.    618 
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr.    880 
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 2.477 

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr.    880
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 1.258 
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 4.674 

Møterom

Pr time - kategori 1:          gratis
Pr time - kategori 2 og 3: kr. 127

Kontorplass

Ved ledig kapasitet er det mulig å leie arbeidsplass/kontorplass ved Molde kulturplass.
Leiesummen er fastsatt til kr. 2.800 pr måned (5 dagers uke), dvs kr 706 pr uke, kr. 140 pr dag.

Undervisningsrom:
Alle øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

SAL konferanse:
Til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

SAL konsert eller forestilling:
Til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.