Skip to the content

Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole. Utleieprisene reguleres normalt 01.01 hvert år. 

Følgende prisliste gjelder fra 01.01.2020. Se merknader under tabellen for nærmere forklaring om rom som inngår. Se ellers beskrivelsene av hvert rom for å finne det rommet som imøtekommer ditt behov.

Vi leier ikke ut rom til andre aktører som driver privat undervisning.

Eventuell avbooking av rom med leiekostnad bør skje seinest 1 uke før aktuell leiedato.

Ang. teknikk: 

Arrangement med enkel bruk av lyd- og lysteknikk kan håndteres av leietager. 
For arrangement med mer avansert bruk av lyd- og lysrigg må eksterne teknikere leies inn av leietager.
Eksterne lyd- og lystekniker må godkjennes av Molde kulturskole på forhånd. 
Det finnes aktuelle leverandører i Molde som kan bistå med lyd-og lysteknikk, disses er godt kjent med vårt utstyr.

Priskategorier:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv i Molde kommune, lag/organisasjoner innenfor voksenopplæringsloven, elever og studenter

Kategori 2: Andre leietakere, private arrangører, andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer


Undervisningsrom:

Alle øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

SAL konferanse:
Til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

SAL konsert eller forestilling:
Til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.

Prisliste

Undervisningsrom

Øving pr. time
Kategori 1: gratis
Kategori 2: kr. 110
Kategori 3: kr. 110

110

SAL konferanse

Enkelt oppsett med inntil 4 mikrofoner og lerret

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr. 539
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr. 766
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 1643

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 766
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 1096
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 3286

SAL øving, konserter og forestillinger

Øving pr. time - for alle: kr. 110

Full bruk av utstyr og fasiliteter:

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr. 1643
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr. 1643
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 3286

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 3286
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 3286
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 9314

Leie av Steinway flygel: kr. 1000

Rådsalen

Øving pr. time - for alle: kr. 110

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr. 539
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr. 766
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 2157

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 766
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 1096
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 4314

Møterom

Pr time - kategori 1: gratis
Pr time - kategori 2 og 3: kr. 110