Skip to main content Skip to footer

Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole. Utleieprisene reguleres normalt 01.01 hvert år. 

Følgende prisliste gjelder fra 01.01.2023 (Nye pirser fra 01.01.2024 i kursiv). Se merknader under tabellen for nærmere forklaring om rom som inngår. Se ellers beskrivelsene av hvert rom for å finne det rommet som imøtekommer ditt behov.

Vi leier ikke ut rom til andre aktører som driver privat undervisning.

Eventuell avbooking av rom med leiekostnad bør skje seinest 1 uke før aktuell leiedato.

Ang. teknikk: 

Arrangement med enkel bruk av lyd- og lysteknikk kan håndteres av leietager. 
For arrangement med mer avansert bruk av lyd- og lysrigg må eksterne teknikere leies inn av leietager.
Eksterne lyd- og lystekniker må godkjennes av Molde kulturskole på forhånd. 
Det finnes aktuelle leverandører i Molde som kan bistå med lyd-og lysteknikk, disses er godt kjent med vårt utstyr.

Priskategorier:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv i Molde kommune, lag/organisasjoner innenfor voksenopplæringsloven, elever og studenter

Kategori 2: Andre leietakere, private arrangører, andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

Prisliste

Undervisning- og øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

Øving pr. time
Kategori 1: gratis
Kategori 2 og 3: kr. 120
Fra og med 1. januar 2024: kr 127

SAL konferanse, til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

Enkelt oppsett med inntil 4 mikrofoner og lerret

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr.    585  (Fra 1.1.2024: kr 618)
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr.    832  (Fra 1.1.2024: kr 880)
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 1.785  (Fra 1.1.2024: kr 1887)

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr.   832  (Fra 1.1.2024: kr 880)
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 1190  (Fra 1.1.2024: kr 1250)
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 3570  (Fra 1.1.2024: kr 3773)

SAL øving, konserter og forestillinger, til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.

Øving pr. time - for alle: kr. 120 (Fra 1.1.2024: kr 127)

Full bruk av utstyr og fasiliteter:

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr. 1.785 (Fra 1.1.2024: kr 1887)
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr. 1.785 (Fra 1.1.2024: kr 1887)
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 3.570 (Fra 1.1.2024: kr 3773)

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr.  3.570 (Fra 1.1.2024: kr 3773)
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr.  3.570 (Fra 1.1.2024: kr 3773)
Hel dag (over 4 timer) kategori 3: kr. 10.118  (Fra 1.1.2024: kr 10695)

Leie av Steinway flygel: kr. 1.089 (Fra 1.1.2024: kr 1150)

Rådsalen

Øving pr. time - for alle: kr. 120 (Fra 1.1.2024: kr 127)

Halv dag (0-4 timer) kategori 1: kr.    585 (Fra 1.1.2024: kr 618)
Halv dag (0-4 timer) kategori 2: kr.    832 (Fra 1.1.2024: kr 880)
Halv dag (0-4 timer) kategori 3: kr. 2.344  (Fra 1.1.2024: kr 2477)

Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr.    832  (Fra 1.1.2024: kr 880)
Hel dag (over 4 timer) kategori 2: kr. 1.190 (Fra 1.1.2024: kr 1258)
Hel dag (over 4 timer) kategori 1: kr. 4.422 (Fra 1.1.2024: kr 4674)

Møterom

Pr time - kategori 1:          gratis
Pr time - kategori 2 og 3: kr. 120 (Fra 1.1.2024: kr 127)

Kontorplass

Ved ledig kapasitet er det mulig å leie arbeidsplass/kontorplass ved Molde kulturplass.
Leiesummen er fastsatt til kr. 2.650 pr måned (5 dagers uke), dvs kr 662 pr uke, kr. 132 pr dag.
(Fra 1.1.2024: kr 2800 pr måned, kr. 700 pr uke, kr 140 pr dag)

Undervisningsrom:
Alle øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

SAL konferanse:
Til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

SAL konsert eller forestilling:
Til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.