Skip to the content

Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole. Utleieprisene reguleres normalt 01.01 hvert år. 

Følgende prisliste gjelder fra 01.01.2020. Se merknader under tabellen for nærmere forklaring om rom som inngår. Se ellers beskrivelsene av hvert rom for å finne det rommet som imøtekommer ditt behov.

Vi leier ikke ut rom til andre aktører som driver privat undervisning.

Eventuell avbooking av rom med leiekostnad bør skje seinest 1 uke før aktuell leiedato.

Ang. teknikk: 

Arrangement med enkel bruk av lyd- og lysteknikk kan håndteres av leietager. 
For arrangement med mer avansert bruk av lyd- og lysrigg må eksterne teknikere leies inn av leietager.
Eksterne lyd- og lystekniker må godkjennes av Molde kulturskole på forhånd. 
Det finnes aktuelle leverandører i Molde som kan bistå med lyd-og lysteknikk, disses er godt kjent med vårt utstyr.

 

Priskategorier:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv i Molde kommune, lag/organisasjoner innenfor voksenopplæringsloven, elever og studenter

Kategori 2: Andre leietakere, private arrangører, andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

 

Rom Pris Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Undervisningsrom

Pr time inntil 4 timer

gratis

107

 
  Over 4 timer gratis 525  
         
SAL konferanse Halv dag 0-4 timer 525 746  
  Hel dag 4-8 timer 746 1067  
         
SAL full pakke Øving inntil 4 timer 107 746  

 

Øving over 4 timer

1067

1493

 

 

Hel dag inkl konsert/forestilling, full bruk av utstyr og fasiliteter 3200 3200 9069
         

Rådssal

Halv dag 0-4 timer 315 525 2100

 

Hel dag 4-8 timer 746 1067 4200
         
Møterom Pr time gratis 107  
         

Tekniker lyd

Pr time 525 525  

 

Pr dag 4178 4178  

 

Undervisningsrom:
Alle øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

SAL konferanse:
Til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

SAL full pakke:
Til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.