Skip to main content Skip to footer

Korps

Korpsmiljøet i Molde

Molde har et rikt korpsmiljø, alt fra rene skolekorps, generasjonskorps og voksenkorps.

Molde kulturskole har mange kunder i det frivillige korpsmiljø i kommunen.  Vi selger tjenester til instrumentalopplæring for aspiranter og voksne.  I tillegg er mange av korpsdirigentene ansatt i Molde kulturskole.  Dette gjør at korpsene har sikret kvalifiserte lærere på aller fleste instrumenter.  Størsteparten av blåseelevene i kulturskolen er tilknyttet et korps.

Hvis du har lyst å være med å spille i et korps, kan du finne mer informasjon om korpsene ved å se på hjemmesidene til det enkelte korps.  Skolekorpsene er organisert omkring skolene i nærmiljøet.   

Rytmekorps

Rytmekorps er et tilbud der barnas rytmiske ferdigheter / bevissthet trenes opp gjennom enkle bevegelser som klapping, tramping og knipsing, spill på enkle slagverkinstrumenter og bruk av stemmen. Det er det enkelte skolekorps som tar initiative til og har ansvar for rytmekorpset, Molde kulturskole stiller med instruktør.

Kvam og Sellanrå skolekorps, Langmyra skolemusikkorps og Kviltorp og Nordbyen skolekorps har rytmekorps i Molde.