Skip to main content Skip to footer

Musikklinja

Molde kulturskole har gjennom en avtale med Møre og Romsdal fylke ansvar for en del av opplæringen knyttet til undervisningen på Musikklinja ved Molde videregående skole. Lærere ved Molde kulturskole underviser derfor også på musikklinja ved Molde videregående.

Samarbeidsavtalen med Molde videregående skole / Møre og Romsdal fylke ble etablert i 1994, samtidig som musikklinja ble opprettet.  Avtalen omfatter både felles bruk av kulturskolens lokaler og at Molde kulturskole har det faglige ansvaret for undervisningen i fag som fordypningsinstrument, bruksinstrument, samspill, kor, ensembleledelse mm. Avtalen sikrer både et godt undervisnignstilbud for musikklinjeelevene og forutsigbare stillinger i Molde kulturskole.

Mange elever som har gått i kulturskolen søker seg inn på musikklinja.  Musikklinja er en studieforberedende linje som sørger for at elevene både får studiekompetanse og mulighet til å dyrke sin hobby, muligens med tanke på videre musikkstudier.