Skip to main content Skip to footer
På kunst tilbyr Molde kulturskolen stor bredde og kunnskap i forskjellige teknikker og visuelle uttrykksformer som f.eks. tegning, maleri, collage, skulptur/installasjon o.l.  Elevene jobber både med individuelle oppgaver og gruppeprosjekter, og de deltar på minst to utstillinger i løpet av skoleåret. Kunst tilbys ukentlig, og elevene undervises i grupper etter alder med normalt ca. 10 elever pr. gruppe.