Skip to the content

Molde Kulturskole

Kulturskolen er en selvstendig resultatenhet i Molde kommune. Kulturskolen ledes av rektor (enhetsleder).

Molde kulturskole skal legge til rette for tilbud innen kunst- og kulturfagene til flest mulig, best mulig og nærmest mulig der folk bor. Fra og med 1 januar 2020, etter kommunesammenslåing og vertskommuneavtale med Gjemnes kommune, skal kulturskolen sørve innbyggere i et vidt omland. 

Kulturskoleundervisning vil foregå desentralisert så langt som mulig, men samtidig ha hovedbaser i Batnfjord, Eidsvåg, Midsund og Molde sentrum. 

Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kunst- og kulturfag både i Molde kommune og i Romsdalsregionen.

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, kunst, musikk, skriving og teater. Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud.

Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene. I samarbeid med andre tjenesteområder utvikler vi tilbud som inkluderer en bredere målgruppe. Musikkterapi i noen sammenhenger, kulturskolelæreren som samarbeidspart i andre.