Skip to the content

Molde Kulturskole

Kulturskolen er en selvstendig resultatenhet i Molde kommune. Kulturskolen ledes av rektor (enhetsleder).

Kulturskolen ble opprettet i sin nåværende form som følge av vedtak i Molde kommunestyre 28.11.2002. Opprinnelsen til kulturskolen er Molde musikkskole som ble opprettet i 1969.

Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kunst- og kulturfag både i Molde kommune og i Romsdalsregionen.

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, kunst, musikk og teater. Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud.

Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene.

Molde kulturskole flyttet oktober 2016 inn i nye lokaler, og har alle aktiviteter samlet på ett sted. 

Den nye skolen har stor dansesal i tredje etasje, vegg i vegg med blackbox og teaterundervisningen.  Musikkundervisningen har sine timer på rom i alle tre etasjene, bandfolket er i første. Kunstelevene har stort og lyst rom i den gamle rådstua, der er det også arbeidsrom og bibliotek, samt ett møterom.
I det gamle fengselsbygget finner vi administrasjonen og ett møterom.
Ta gjerne turen innom! Lokalene er fyllt av aktivitet fra tidlig morgen til langt på kveld. Musikklinje-elevene fra Molde Vgs er de første som møter oss om morgenen / formiddagen. Deretter går det jevnt med individuelle musikkelever, samspillgrupper, grupper i kunstatelièet, dans- og teaterelever, kor, aspiranter og orkester, for å nevne noe.

Salen i første etasje er i bruk til konserter, arrangement og utleie.  
Vi underviser også desentralisert, både på Sekken oppvekstsenter, Skjevik skole, Vågsetra skole og ved flere grunnskoler i Molde by.