Skip to main content Skip to footer

Kultur og helse

Kultur og helse brukes som et samlebegrep for ulike samarbeid vi har med andre enheter og institusjoner om ulike former for tilbud mot spesifikke målgrupper hvor det i tillegg til faglige utviklingsmål også er helt sentralt å oppnå andre mål som livsmestring, kommunikasjon, psykiske helseutfordringer o.l. 

Alle våre fagområder er aktuelle i dette arbeidet, og for øyeblikket har vi ulike samarbeid om aktiviteter både innenfor musikk, kunst og skriving. 

Samarbeid Molde kulturskole og Psykisk helse og rustjenester i Molde kommune

Psykisk helse og rustjenester i Molde kommune har ulike tilbud for voksne personer som har utfordringer med rus eller psykisk helse i Molde kommune. De drifter blant annet Aktivitetshuset Molde som er et lavterskeltilbud til de som er mellom 18 og 67 år, bosatt i Molde, og som har en psykisk helse- eller rusutfordring.

Aktivitetshuset er ikke et behandlingsted, men der tilbys ulike aktiviteter og sosialt samvær. Det skal være en treningsarena der du kan bruke dine ressurser og oppleve mestring. 

Siden høsten 2019 har Molde kulturskole og psykisk helse og rustjenester samarbeidet om å kunne tilby aktiviteter innen våre fagområder for denne brukergruppen. Vi har musikktilbud (individuelle timer/musikkverksted), sang+ på Aktivitetshusets kafe, kunstgrupper og skrivegruppe.

For å lese mer om alle tilbud på Aktivitetshuset, link til Molde kommunes hjemmeside (åpnes i egen fane).

Musikkterapi

Molde kulturskole har utstrakt samarbeid med ulike institusjoner om musikkterapitilbud. Kommunale enheter eller andre institusjoner kan kjøpe musikkterapitilbud etter nærmere avtale om innhold, målgruppe og organisering. Eks barn i barnehage/skole med tilråding av musikkterapi, gruppe og/eller individuelt musikkterapitilbud knyttet til eldreinstitusjoner / demens eller andre behov. Ta kontakt for å vite mer om mulighetene.

Vi har for tiden 2 musikkterapeuter i kollegiet, og andre ansatte med videreutdanning innenfor kultur og helse. 

For å lese mere, link til vår infomasjon om musikkterapi (åpnes i egen fane).

Kontakt oss for mer informasjon:
Fagleder Rakel Hoem Rinde, kjøp av tjenester. Send e-post til rakel.hoem.rinde@molde.kommune.no.

Faglige spørsmål kan rettes til
Musikkterapeut Ingrid Humstad Hodne ingrid.hodne@molde.kommune.no