Skip to main content Skip to footer

Instrumentleie

Molde kulturskole har noen instrumenter til utleie for elever som ikke har eget eller som trenger instrumenter i opplæringsstørrelse. Merk av i søknadsskjemaet om du ønsker å leie instrument av kulturskolen. Informasjon om prisene finner du på vår side om elevbetaling - lenke.

Strykeinstrumenter
Elever på stryk er ofte så små at de må ha instrument i opplæringsstørrelse. Molde kulturskole har slike instrumenter til utleie. Når eleven har blitt så stor at hun/han kan spille på fullstørrelse instrument, anbefaler vi at det kjøpes eget instrument.

Band-instrumenter 
For opplæring i band har vi tre elbasser og to trommesett til utleie.  Antall elevplasser på disse instrumentet er betydelig høyere så det er en stor fordel å ha eget instrument. 

Treblåseinstrumenter
Kulturskolen har noen fløyter, klarinetter og saxofoner til utleie for elever i første opplæringsår.  Kulturskolen har også bassklarinett, sopransaxofon og baritonsaxofon til utlån for elever i spesielle samspillsituasjoner.

For andre instrumentgrupper
Elever som får opplæring gjennom skolekorpsene på treblås, messing og slagverk får leie instrument av korpsene. Molde kulturskole har ikke instrumenter til utleie for korpselever.

Hvis du vil spille piano eller keyboard må du også ha eget instrument. Når du søker deg inn på piano eller keyboard er det fint om du skriver i søknadsskjemaet hvilket instrument du har hjemme.  Vi anbefaler at du tar timer på den samme instrumenttypen du har hjemme.

Ansvar ved instrumentleie
Reparasjoner utenom vanlig slitasje betales av leietaker. Dette skjer etter avtale med kulturskolen. Tap av instrument betyr at leietaker må dekke innkjøp av nytt tilsvarende instrument.
Ved innlevering av instrument skal instrument og instrumentkasse være ryddet og rengjort. Instrumentet leveres direkte til lærer, eventuelt etter avtale til administrasjonen ved kulturskolen.