Skip to the content

Kulturskolens satser for elevbetaling og salg av tjenester

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret).

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. 1. oktober og 1. mars. 
Alle tjenester i Molde kulturskole justeres opp med gjeldendende deflator (lønns- og prisvekst).  Instrumentleie og materialavgift justeres med prisveksten.