Skip to main content Skip to footer

Liker du å late som du er noen andre? Liker du å leke og overdrive og tulle? Da kan teater være noe for deg. På Molde kulturskole har vi teatertilbud for alle aldre. 

På våre teatertilbud har vi fokus på trivsel, trygghet og gruppearbeid. Gjennom ulike teater- og dramaøvelser lærer du hvordan du bruker kroppen og stemmen for å spille en rolle, hvordan du kan finne på egne historier eller spille en historie fra et manus, og hvordan man kan lage teaterforestillinger.

Ungdomsteater fra 8. trinn

På ungdomsteater lærer du om skuespillerkunst og teaterkunstens virkemidler. Elevene lærer nødvendige basisferdigheter innen bevegelse, kroppsspråk og stemmebruk, og hvordan man kan bruke fantasi, sansene, følelser, kroppen og stemmen for å lage teater. Vi har fokus på trivsel, trygghet og gruppearbeid, og at alle skal finne sin plass i gruppa. I tillegg får elevene lære hvordan det er å opptre foran store og små publikum, øve på replikker og teaterstykker. 
 
Undervisningen er organisert som gruppeundervisning for ungdommer fra 8.trinn og oppover. Det er ukentlig undervisning a 2 klokketimer, men i perioder mot forestillinger må det påregnes noe aktivitet på helg også.  
 
Elevene starter med å lære grunnleggende ferdigheter gjennom ulike øvelser og leker før de begynner å improvisere rundt korte historier og med ulike roller. Før jul begynner gruppa å jobbe frem mot forestilling og lærer mer om skuespillerteknikk og teaterproduksjon. 
Målet er å lage et eller flere bidrag til kulturskolens teaterfestival som avholdes i mars/april. 
 
Vi har ungdomsteatergruppe i Molde sentrum som ungdommer fra hele kommunen og Gjemnes kan søke på. 
 
Forventninger til eleven: 
  • Du er god på å ta imot instruksjoner og er tålmodig 
  • Du liker å samarbeide og være sammen med andre 
  • Du tåler mange inntrykk på en gang (lyder, lys og bevegelse) 
  • Du aksepterer ulikheter, er raus og støttende til medelever 
  • Du kan jobbe med teater hjemme mellom øvinger, f.eks med innøving av tekst 
Fordypning i teater
Gjennom våre kjernetilbud, som enkelt sagt er den ukentlige undervisningen vår for kunst, teater, dans og musikk, dyrkes det frem elever som har et ekstra talent og som trenger et litt annet undervisningstilbud for å kunne utvikle seg videre. Derfor har vi fordypningstilbud for alle fagområdene våre. 
Opptak på teater fordypning kan gjøres ved audition eller ved at faglærer i anbefaler elever som har et høyt nivå og som er villig til å jobbe ekstra for å utvikle seg videre. Dette gjøres ved oppstart av nytt skoleår. Det er plass til maks 8 elever, og man må være elev på en ordinær teatergruppe i tillegg. Som elev i fordypning jobber man i gruppe, men får også individuell oppfølging og det forventes at man jobber litt mellom samlingene. Det er også et mål at elevene skal jobbe frem et produkt som skal presenteres for et publikum. Fordypningsundervisningen kan foregå både på ettermiddag og helg, og koster normalt det samme som en elevplass (man betaler altså for 2 elevplasser).