Skip to main content Skip to footer

Seniorteatret

Leken - som ligger latent i oss alle, viskes ofte ut jo eldre vi blir. Gjennom dette tilbudet er vår målsetting å vekke det skapende og lekne individet.  Gjennom Seniorteatret tilbys en arena for å bli bedre kjent med drama og teater som uttrykksform.

"Seniorteateret" vil ha normalt ha ukentlige samlinger på dagtid der vi jobber 'fra ide til forestilling'. Det vil også legges inn noen workshoper i løpet av året med ulike temaer; stemmebruk, improvisasjon, kropp i scenerommet m.m. I forbindelse med forestillingene må det påregnes noe ekstra øvingstid, også på kveld og/eller helg.

Gjennom teatertilbudet vil elevene få jobbe med karakterarbeid, tekst og manusutvikling. Det er et lavterskeltilbud hvor det skal være plass til alle.

Det er ikke forventet at du har erfaring fra drama eller teaterarbeid fra før. Kanskje føles det litt skummelt å stå på scenen? I teatergruppen er det også plass for de som har interesse for teater. Sosialisering, samhold og tilhørighet står sentralt i tilbudet. Sammen finner vi vår struktur. Kanskje en i gruppen er en utmerket sufflør eller inspisient? Kanskje en vil sy kostymer? Sammen skal vi skape "Seniorteatret".