Skip to main content Skip to footer

Juniorteater

Juniorteater 2.-4.trinn

Er du mellom 7-9 år? Elsker du teater og drama? Vi har egen gruppe for de yngste teaterspirene våre. 
Samspill, trygghet i gruppe og dramalek er viktige fokusområder.  
Kreativ lek og fri fantasi kombinert med morsomme teaterøvelser legger rammen for undervisningen. Hvert semester vil det være en visning hvor vi fremfører det vi har jobbet med.  

Det er ukentlig undervisning i gruppe.  Juniorteater er 1 times undervisning pr uke.
Vi har skoleåret 2022-23 juniorteater i Molde sentrum og på Midsund.


Dramalek

Dramalek er et SFO-tilbud for barnetrinnet organisert i samarbeid med den aktuelle skolen. Aldersinndeling og målgruppe kan variere fra skole til skole. Dramalek legges rett etter skoletid, og vil være åpnet også for de som ikke går på SFO. 
Det fokuseres på kreativ lek og fantasi kombinert med morsomme teaterøvelser.
Inndeling og organisering av gruppa tilpasses de påmeldte. For tiden har vi ikke noe aktivt dramalektilbud da vi ikke har kapasitet.


Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplassSøk elevplass