Skip to main content Skip to footer

Ungdomsteater

På ungdomsteater lærer du om skuespillerkunst og teaterkunstens virkemidler. Vi har hovedfokus på spillglede, mestring, samhandling, mot, tillit og disiplin, og elevene skal lære om og få utvikle konsentrasjon, fantasi, innlevelse, kroppsspråk, bevegelse og stemmebruk.

Undervisningen er organisert som gruppeundervisning for ungdommer fra 8.trinn og oppover. Det er ukentlig undervisning a 2 klokketimer, men i perioder mot forestillinger må det påregnes noe aktivitet på helg også. Ungdomsteateret er jevnlig med i større oppsetninger i kulturskolens regi.

Vi har ungdomsteatergruppe i Molde sentrum som ungdommer fra hele kommunen og Gjemnes kan søke på.

Fordypning i teater
Gjennom våre kjernetilbud, som enkelt sagt er den ukentlige undervisningen vår for kunst, teater, dans og musikk, dyrkes det frem elever som har et ekstra talent og som trenger et litt annet undervisningstilbud for å kunne utvikle seg videre. Derfor har vi fordypningstilbud for alle fagområdene våre.
Opptak på teater fordypning kan gjøres ved audition eller ved at faglærer i anbefaler elever som har et høyt nivå og som er villig til å jobbe ekstra for å utvikle seg videre. Dette gjøres ved oppstart av nytt skoleår. Det er plass til maks 5 elever, og man må være elev på en ordinær teatergruppe i tillegg. Som elev i fordypning jobber man i gruppe, men får også individuell oppfølging og det forventes at man jobber litt mellom samlingene. Det er også et mål at elevene skal jobbe frem et produkt som skal presenteres for et publikum. Fordypningsundervisningen kan foregå både på ettermiddag og helg, og koster normalt det samme som en elevplass (man betaler altså for 2 elevplasser).