Skip to main content Skip to footer

Skriving senior

Skriving senior er for de over 60 år som liker å skrive, enten de har skrevet mye eller lite.

Dette er et tilbud med oppgaver innen skjønnlitterær skriving samt tekstlesing og respons i plenum. Med utgangspunkt i tekstene som skrives, vil elevene diskutere hvilke muligheter skriving kan gi oss til å uttrykke erfaringer og faser i livet.

Skriving har som mål å gi elevene verktøy for å uttrykke seg skjønnlitterært, gå i dialog om tekst og skriving og dele erfaringer om levd liv.
 
Tilbudet skriving ledes av forfatter Endre Ruset.

Skriving senior foregår annen hver onsdag kl 1300-1500 på Molde kulturskole i Molde sentrum.