Skip to main content Skip to footer

Skriving ungdom

Skriving ungdom er for ungdom som liker å skrive, enten de har skrevet mye eller lite. 

Her kan elevene utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det bærende i uttrykket. 

Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling og ved å bruke begreper og tekster i ulike sammenhenger. Her står det kreative i sentrum og ikke rettskrivingen. Målet er å stimulere elevenes skriveglede og leselyst.

Ungdomsgruppa er åpen for elever fra 7. trinn-19 år. Undervisningen tilpasses elevene.


Tilbudet skriving ledes av forfatter Endre Ruset.

Skriving ungdom foregår annen hver uke (2 timer) på Molde kulturskole, Molde.