Skip to main content Skip to footer

Slagverk

Slagverk er en samlebetegnelse for en rekke ulike slagverkinstrumenter.  Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene og elever vil normalt få leie instrument til hjemmeøving av korpsene.
 
Målsetningen med slagverkopplæringen er at elevene skal lære å beherske ulike slagverksinstrumenter.
Som kulturskoleelev vil man kunne velge undervisning på ett eller flere instrumenter i slagverksfamilien:  trommesett, latin/cubanske perkusjonsinstrument, melodiske instrument som vibrafon og xylofon, samt pauker og andre klassiske slagverkinstrumenter.  
 
Dersom du ønsker å kombinere undervisning på slagverk med samspill i band, kan du søke band-slagverk.
 
Du kan starte å spille på slagverkopplæringen fra du går i 3. trinn (det året du fyller 8 år).   Slagverkundervisning tilbys i Midsund, Batnfjord, Eidsvåg, Hjelset, Sekken og i Molde sentrum.  Andre skoler kan også være aktuelle hvis det er mulig å samle flere elever på samme lærer / dag.

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass