Skip to the content

Musikk

Kor 20-40 år

Dette er et nyoppstartet kor for deg som er mellom 20 og 40 år! Koret tar sikte på å være et friskt tilskudd til kortilbudet i Molde, og her skal både korsangen og det sosiale stå i fokus. Koret vil jobbe med variert musikk, med spesielt fokus på sangglede og energi. Medlemmene vil ha store muligheter til å påvirke hva som skal synges, og hvilke konsertarenaer koret skal delta på.
Det er ingen krav om tidligere erfaring fra kor, og det er ikke nødvendig å kunne lese noter.

Søk elevplass