Skip to main content Skip to footer

Sang

Målsetningen for sangundervisningen i Molde kulturskole er å utvikle trygge sangere, med allsidig teknikk og stor sangglede.   
Både i den individuelle undervisningen og i samsangperiodene jobbes det både med oppvarming, stemmetrening, gjennomgang av repertoar og veiledning til daglig egenøving.
Det legges opp til et allsidig og variert sangvalg der elevene vil ha mulighet til å påvirke repertoaret. 
 
Individuell sangundervisning tilbys normalt fra 6. klasse.  
Yngre elever anbefales å være med i et av kulturskolens barnekor.

Sangundervisning tilbys i Midsund, Batnfjord, Angvik, Eidsvåg, Eresfjord og i Molde sentrum