Skip to main content Skip to footer

Sang

Målsetningen for sangundervisningen i Molde kulturskole er å utvikle trygge sangere, med allsidig teknikk og stor sangglede.   
Både i den individuelle undervisningen og i samsangperiodene jobbes det med oppvarming, stemmetrening, øvingsrutiner, og ikke minst innøving av musikk. Det legges opp til et allsidig og variert sangvalg der elevene vil ha mulighet til å påvirke repertoaret. Elevene får mulighet til å opptre både på små og større konserter, individuelt og i gruppe.
 
Individuell sangundervisning tilbys normalt fra 5. klasse.  
 
Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, og for sangelevene innebærer dette like mange uker med samsang som individuelle sangtimer. Sangundervisning tilbys i Midsund, Batnfjord, Angvik, Eidsvåg og i Molde sentrum.