Skip to main content Skip to footer

Barnekor

Kulturskolen har mange ulike kortilbud.  Alle kulturskolens kor har som mål at undervisningen skal bidra til økt sangglede, utvikle elevenes sangferdigheter samt styrke fellesskapet gjennom en positiv aktivitet.
 
For barn på 1. - 4. trinn har Kulturskolen desentraliserte tilbud på mange av kommunens barneskoler. Oppstart skjer med forbehold om at det er nok søkere.

For barn fra (4.) 5. - 9. trinn har Kulturskolen et eget kor som øver i kulturskolens lokaler i Fridtjof Nansensgate 7 i Molde sentrum (forutsetter tilstrekkelig påmelding).


 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass