Skip to main content Skip to footer

Band - rett i band G

Er du nysgjerrig på å spille i band? Da kan dette være et tilbud for deg!
I «rett i band» får du bli kjent med alle instrumentene i et band. Vi fokuserer på å oppleve mestring og glede gjennom samspill. Alle deltagere får tilegne seg de mest grunnleggende ferdigheter på både gitar, bass, trommesett og tangentinstrumenter.  Elevene bytter instrumenter gjennom året.  Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kulturskolen har god erfaring med samspill som metode for læring. Dette kan være en fin måte å få prøvd ut ulike bandinstrumenter, for så å gå videre på instrumentalundervisning om man ønsker det.

Målgruppe: 5.-7.trinn

Gruppe blir sammensatt etter alder. Ved evt mange søknader vil vi vurdere å få til flere grupper.

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass