Skip to main content Skip to footer

Klarinett

Klarinett er et treblåserinstrument som brukes både i korps og orkester.  
 Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene og elever vil derfor normalt få låne instrument av korpsene.  Kulturskolen har i tillegg et begrenset antall instrumenter til utleie for elever i første spilleår (
prisliste).
 
Du kan starte å spille i korps fra du går i 3. trinn, og du kan derfor søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass