Skip to main content Skip to footer

Althorn

Althorn er et mellomstort messinginstrument som brukes mest i korps.  
Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene.
 Elever vil normalt få låne instrument av korpsene.

 
Du kan starte å spille i korps fra du går i 3. trinn, og fra det året du er 8 år kan du derfor søke på dette instrumentet.

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 
Undervisning i messinginstrumenter tilbys i Bolsøya, Eidsvåg, Hjelset/Kleive, Midsund, Sekken og Molde sentrum.
 
 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass