Skip to main content Skip to footer

Waldhorn

Waldhorn er et mellomstort messinginstrument som brukes hovedsaklig i korps, men blir også brukt i orkester.  Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene, og elever vil normalt få låne instrument av korpsene.
 
Du kan starte å spille i korps fra du går i 3. trinn, og du kan derfor søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.

Undervisning i waldhorn tilbys på Hjelset/Kleive og i Molde sentrum

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 

 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass