Skip to main content Skip to footer

Tuba

Tuba er det største messingsinstrumentet, og brukes hovedsaklig i korps.  Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene og elever vil normalt få låne instrument av korpsene.
 
Du kan starte å spille i korps fra du går i 3. trinn, og under forutsetning av fysiske forutsetninger kan du derfor søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.  
 De fleste som ønsker å spille tuba, begynner gjerne på et litt mindre grovmessinginstrument med samme spilleteknikk - f.eks. baryton, og går over til tuba når de blir litt større.

Undervisning i messinginstrumenter tilbys i Batnfjord, Eidsvåg, Hjelset/Kleive, Midsund, Sekken og Molde sentrum

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 

Informasjon om korps på ulike språk:  https://musikkorps.no/inkludering-materiell-brosjyrer-om-korps/ 
 
 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass