Skip to main content Skip to footer

Trombone

Trombone er et grovmessinginstrument som brukes hovedsaklig i korps, men blir også brukt i storband og orkester.  
 Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene og elever vil normalt få låne instrument av korpsene.
 
Du kan starte å spille i korps fra du går i 3. trinn, og du kan derfor søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.  
Å spille trombone krever visse fysiske forutsetninger, og for noen barn kan det derfor være aktuelt å begynne på et annet instrument, f.eks. althorn eller baryton, for så å gå over til trombone senere.    

Undervisning i messinginstrumenter tilbys i Eidsvåg, Hjelset/Kleive, Midsund, Sekken og Molde sentrum

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 

 
 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass