Skip to main content Skip to footer

Saxofon

Saksofon er et treblåsinstrument som brukes både i korps og storband.  

Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene.  Elever vil derfor normalt få låne instrument av korpsene.
 
Du kan starte å spille saxofon fra du går i 3. trinn (det året du fyller 8 år). 
 
Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass