Skip to main content Skip to footer

Baryton

Baryton er et grovmessinginstrument som brukes mest i korps.  Instrumentet kalles enkelte ganger også tenorhorn eller euphonium.
 Det aller meste av undervisningen skjer i samarbeid med skolekorpsene og elever vil derfor normalt få låne instrument av korpsene.


Du kan starte å spille i korps fra du går i 3. trinn, og fra det året du er 8 år kan du derfor søke på dette instrumentet.

Alle kulturskolens instrumentaltilbud omfatter både individuell opplæring og samspill, normalt i 6 ukers sekvenser. 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass


Søk elevplass