Skip to the content

Kunst

Kunst for voksne

Gjennom kunsttilbudet for voksne ønsker vi å inspirere elevene til å lære nye teknikker og til å videreutvikle sin kreativitet og skaperglede!

Det er ingen krav til forkunnskaper.  Tilbudet er åpnet for både nybegynnere og de som har drevet med ulike kunstteknikker tidligere.

Elevenes ønsker og forventninger vil kunne styre innholdet i undervisningen i stor grad og gjennom skoleåret vil det være rom for å gjennomgå både ulike teknikker og bli kjent med ulike kunstformer.  Aktuelle områder kan f.eks. være ulike malemedier / -teknikker, tegning / croquis, japansk bokbinding, digital tegning, foto/redigering, skulptur / ulike tredimensjonale uttrykk.

Tilbudet gjennomføres på dagtid i Kulturskolens lokaliteter.  Oppstart av desentraliserte tilbud i Batnfjord, Eidsvåg og Midsund avhenger av påmelding.

Søk elevplass