Skip to the content

Kunst

Kunst Gjemnes

Liker du å tegne, male og skape noe kreativt og har lyst til å utvikle dine kreative evner? På kunst tilbyr vi dere stor bredde og kunnskap i forskjellige teknikker og visuelle uttrykksformer som for eks tegning, maleri, collage, skulptur/installasjon ol. Vi jobber fra ide til produkt, hvor den kreative prosessen er en sentral del av undervisningen. Ved å gå på kunst vil du lære ulike grunnleggende teknikker med hovedmål at du skal mestre et håndverk. 

Vi startet opp med en kunstgruppe i Batnfjorden høsten 2020. Hvis det blir nok søkere, oppretter vi 2 grupper fra høsten 2021.
Det er Hilde Witzøe som er kunstlærer for gruppa idag. 
 
Elevene undervises i grupper etter alder med normalt ca 10 elever pr gruppe. Elevene jobber både individuelt og med gruppeprosjekter. Undervisningen gis ukentlig. Elevene deltar på minst èn utstilling i løpet av skoleåret.


Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass