Skip to the content

Kunst

Kunst 8. trinn - 19 år

Liker du å tegne, male og skape noe kreativt og har lyst til å utvikle dine kreative evner? På kunst tilbyr vi dere stor bredde og kunnskap i forskjellige teknikker og visuelle uttrykksformer som for eks tegning, maleri, collage, skulptur/installasjon ol. Vi jobber fra ide til produkt, hvor den kreative prosessen er en sentral del av undervisningen. Ved å gå på kunst vil du lære ulike grunnleggende teknikker med hovedmål at du skal mestre et håndverk. 
 
Elevene undervises i grupper etter alder og erfaring med normalt ca 10 elever pr gruppe. Undervisningen gis ukentlig i gruppe, og elevene jobber både med individuelle oppgaver og gruppeprosjekter. Elevene deltar på minst èn utstilling i løpet av skoleåret.

Vi har kunstgrupper for ulike aldersgrupper både i Midsund, Molde, Eidsvåg og Eresfjord. Det er også kunsttilbud i Batnfjorden i Gjemnes som ble startet opp høsten 2020, og vi ønsker å opprette nye grupper etter alder hvis det er nok søkere.

Fordypningstilbud kunst

Gjennom våre kjernetilbud, som enkelt sagt er den ukentlige undervisningen vår for kunst, teater, dans og musikk, dyrkes det frem elever som har et ekstra talent og som trenger et litt annet undervisningstilbud for å kunne utvikle seg videre. Derfor har vi fordypningstilbud for alle fagområdene våre.
Disse tilbudene er organisert enten med våre egne lærekrefter eller i samarbeid med andre profesjonelle samarbeidsparter. Det er ikke fri påmelding på fordypning, men man blir anbefalt av sin lærer eller gjennom audition. Dette foregår litt ulikt på fagområdene. 
kunst har vi en egen gruppe for fordypningselever. Det er plass til maks 5 elever, og de som har oppnådd et høyt nivå kombinert med at de er villige til å jobbe litt ekstra kan få tilbud om plass. Det er kunstlærer som anbefaler ut fra nivå. Elevene får undervisning i perioder med en profesjonell kunstner som veileder. Organiseringen kan variere fra år til år. Dette tilbudet er også et samarbeid med Møre og Romsdal Kunstsenter. 
Opptak gjøres normalt ved oppstart av høstsemesteret. Man må være elev på en fast kunstgruppe i tillegg til fordypning. Kunst fordypning koster det samme som en ordinær elevplass.
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass