Skip to the content

Kunst

Kunst 1.-4. trinn

Liker du å tegne, male og skape noe kreativt og har lyst til å utvikle dine kreative evner? På kunst tilbyr vi dere stor bredde og kunnskap i forskjellige teknikker og visuelle uttrykksformer som for eks tegning, maleri, collage, skulptur/installasjon ol. Vi jobber fra ide til produkt, hvor den kreative prosessen er en sentral del av undervisningen. Ved å gå på kunst vil du lære ulike grunnleggende teknikker med hovedmål at du skal mestre et håndverk. 
 
Elevene undervises i grupper etter alder med normalt ca 10 elever pr gruppe. Undervisningen gis ukentlig, og elevene jobber både med indivudelle oppgaver og gruppeprosjekter. Elevene deltar på minst èn utstilling i løpet av skoleåret.
 
Vi har kunstgrupper for ulike aldersgrupper både i Midsund, Molde, Eidsvåg og Eresfjord, samt tilbud i Gjemnes som pr idag er lagt til Batnfjorden. Her utvider vi til 2 grupper fra høsten 2021 inndelt etter alder, med forbehold om at det er nok søkere.

 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass