Skip to the content

Kunst

Kunst 1.-4. trinn

Liker du å tegne, male og skape noe kreativt og har lyst til å utvikle dine kreative evner? På kunst tilbyr vi dere stor bredde og kunnskap i forskjellige teknikker og visuelle uttrykksformer som for eks tegning, maleri, collage, skulptur/installasjon ol. Vi jobber fra ide til produkt, hvor den kreative prosessen er en sentral del av undervisningen. Ved å gå på kunst vil du lære ulike grunnleggende teknikker med hovedmål at du skal mestre et håndverk. 
 
Elevene undervises i grupper etter alder med normalt ca 10 elever pr gruppe. Undervisningen gis ukentlig, og elevene jobber både med indivudelle oppgaver og gruppeprosjekter. Elevene deltar på minst èn utstilling i løpet av skoleåret.
 
Vi har kunstgrupper for ulike aldersgrupper både i Midsund, Molde, Eidsvåg og Eresfjord. 
NYTT TILBUD I GJEMNES HØSTEN 2020: Vi oppretter etter planen nye kunstgrupper i Gjemnes fra høsten 2020, enten i Batnfjorden og/eller Torvikbukta skule med forbehold om nok søkere. Vi kan ikke garantere at vi kan tilby kunst for alle aldersgrupper, men tar imot søknader.
 
 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass