Skip to the content

Dans

Dans 7.-8. trinn

Alle våre danseklasser er for både jenter og gutter.
Klassene varer i 60 minutter.

Klassisk
Klassisk ballett er grunnlaget for all scenisk dans, og i klassisktimen trener vi opp ferdigheter som vil komme til gode også i jazzdans og moderne. Disse klassisk-klassene går to ganger i uken. Vi anbefaler at elevene deltar i begge klassene, fordi dansen nå etter hvert blir mer teknisk krevende. Danseglede og kreativitet står høyt i kurs, og også formidling legges det stor vekt på. Det anbefales å ha noe forkunnskaper, men det er ikke et krav.
 
Jazz
Jazzdans handler om rytmikk, musikalitet og eksplosivitet, store og små bevegelser samt samspill disse imellom. Disse jazzklassene er til for å utvikle styrke, koordinasjon og forståelse for jazzdansens ulike elementer som blant annet isolasjon, dynamikkforskjeller og raske temposkifter. Når elevene har bygd opp et godt nok grunnlag, begynner vi å utforske ulike jazzstiler.
 
Klassisk/jazz
I denne klassen undervises det både i klassisk og jazz. Klassisk/jazz timen har fokus på å bygge en allsidig teknikk i dans. Vi kombinerer teknikk, rytme, koordinasjon, kreativitet og ikke minst danseglede. Elevene blir kjent med grunnleggende trinn og posisjoner innenfor klassisk og jazz. Timen inneholder oppvarming, øvelser som bygger styrke og teknikk, etterfulgt av koreografi. 
 
Funky jazz
Funky jazz er en fusjon mellom jazz og hiphop. Timen har hovedvekt på koreografi, hvor vi lærer hurtige og langsomme bevegelsesmønstre. Stil, musikalitet og energi er stikkord. Her vil elevene få utforske sin egen stil og utfordre sin generelle allsidighet i dans. 

Moderne
Moderne dans er en veldig fri form for dansekunst med mange ulike uttrykksformer og stiler, derfor vil innholdet i en moderne klasse variere fra pedagog til pedagog. Men noen av de viktigste kjennetegnene i moderne dans er bruk av gulvet og tyngdekraft i motsetning til den klassiske ballettens ønske om å oppheve tyngdekraften. I tillegg jobber vi med flyt, dynamikk/dynamikkforskjeller og ulike bevegelseskvaliteter.


Små justeringer av tidspunkt kan komme. 

OBS! Dersom du ønsker å melde deg på flere danseklasser, gjør du bare påmeldingsprosedyren på nytt.

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass