Skip to the content

Dans

Dans 6.-8. trinn (vår 2020)

Klassisk

Klassisk ballett er grunnlaget for all scenisk dans, og i klassisktimen trener vi opp ferdigheter som vil komme til gode også i jazzdans og moderne. Disse klassisk-klassene går to ganger i uken. Vi anbefaler at elevene deltar i begge klassene, fordi dansen nå etter hvert blir mer teknisk krevende. Danseglede og kreativitet står høyt i kurs, og også formidling legges det stor vekt på. Det anbefales å ha noe forkunnskaper, men det er ikke et krav.
Klassene varer i 60 min.

 
Jazz

Jazzdans handler om rytmikk, musikalitet og eksplosivitet, store og små bevegelser samt samspill disse imellom. Disse jazzklassene er til for å utvikle styrke, koordinasjon og forståelse for jazzdansens ulike elementer som blant annet isolasjon, dynamikkforskjeller og raske temposkifter. Når elevene har bygd opp et godt nok grunnlag, begynner vi å utforske ulike jazzstiler.
Klassen varer i 45 min.

 

Moderne

Moderne dans er en veldig fri form for dansekunst med mange ulike uttrykksformer og stiler, derfor vil innholdet i en moderne klasse variere fra pedagog til pedagog. Men noen av de viktigste kjennetegnene i moderne dans er bruk av gulvet og tyngdekraft i motsetning til den klassiske ballettens ønske om å oppheve tyngdekraften. I tillegg jobber vi med flyt, dynamikk/dynamikkforskjeller og ulike bevegelseskvaliteter.
Klassen varer i 45 min.


Alle våre danseklasser er for både jenter og gutter.

OBS! Dersom du ønsker å melde deg på flere danseklasser, gjør du bare påmeldingsprosedyren på nytt.

 

 

Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass