Skip to the content

Dans

Dans fra 9.trinn

Alle våre danseklasser er for både jenter og gutter.

Klassisk
Klassisk ballett er grunnlaget for all scenisk dans, og i klassisktimen trener vi opp ferdigheter som vil komme til gode også i jazzdans og moderne. Klassisk-klassene går to ganger i uken, og vi anbefaler at elevene deltar i begge. Det øves teknikk, kreativitet og formidling på høyt nivå. Forkunnskaper kreves. 
Klassene varer i 75 min.

Lyrisk jazz
Denne typen jazz kan man si er en fusjon av moderne dans og jazz. Jazz har mye av sin grunn i rytmer og tydelighet i bevegelser, mens den moderne dansen ofte har en større flyt og jobber med dansen som helhet. Musikken i disse timene er ofte lyrisk, og det legges vekt på å formidle teksten i sangene. 
Klassen varer i 60 min.

Showjazz
Jazzdans handler om rytmikk, musikalitet og eksplosivitet, store og små bevegelser samt samspill disse imellom. Disse jazzklassene er til for å utvikle styrke, koordinasjon og forståelse for jazzdansens ulike elementer som blant annet isolasjon, dynamikkforskjeller og raske temposkifter.  Showjazz er en uttrykksform som brukes mye i musikaler, musikkvideoer og generelt i underholdningsbransjen, og det danses ofte til uptempo-sanger. Showjazz er veldig utadvendt og rettet mot publikum. Det legges derfor stor vekt på å trene opp formidlingsevnen i disse timene. 
Klassen varer i 60 min.

Funky jazz 
Funky jazz er en fusjon mellom jazz og hiphop. Timen har hovedvekt på koreografi, hvor vi lærer hurtige og langsomme bevegelsesmønstre. Stil, musikalitet og energi er stikkord. Her vil elevene få utforske sin egen stil og utfordre sin generelle allsidighet i dans. 
Denne klassen er for 7.-10. trinn.
Klassen varer i 60 min.

Moderne
Moderne dans er en veldig fri form for dansekunst med mange ulike uttrykksformer og stiler, derfor vil innholdet i en moderne klasse variere fra pedagog til pedagog. Men noen av de viktigste kjennetegnene i moderne dans er bruk av gulvet og tyngdekraft i motsetning til den klassiske ballettens ønske om å oppheve tyngdekraften. I tillegg jobber vi med flyt, dynamikk/dynamikkforskjeller og ulike bevegelseskvaliteter. 
Klassen varer i 60 min.

Fordypningstilbud - Molde Dansekompani
Opptak til Molde Dansekompani baseres både på anbefaling fra lærer, audition, motivasjonsbrev samt gruppesammensetning. Inntil 10 elever, minimum 14 år, kan få tilbudet. Elevene må i tillegg til timene med Kompaniet, trene minst to andre danseklasser pr uke, hvorav den ene klassen må være klassisk. Audition blir holdt hvert år, vanligvis rett etter oppstart høst. 
Klassen varer i 90 min. 
OBS: Man kan ikke søke seg til dette tilbudet direkte via våre søknadsskjema. 

 Små justeringer av tidspunkt kan komme. 


OBS! Dersom du ønsker å melde deg på flere danseklasser, gjør du bare påmeldingsprosedyren på nytt.


Velg ønsket alternativ / undervisningssted og trykk Søk elevplass:
Søk elevplass