Skip to the content

Kalender

Klimasnu utstilling - Krona Romsdalsmuseet


Molde kulturskole er invitert til å bidra med kunstverk til utdeling av Klimasnu-prisen 2022. Det er Statsforvalteren som skal dele ut Klimasnuprisen 19.januar. Med selve prisen får vinnerne et kunstverk laget av elever i Molde kulturskole. I forbindelse med utdelingen er det også kunstutstilling med elevarbeid fra Molde kulturskole på Krona på Romsdalsmuseet fra onsdag 19.januar. Elevarbeidene er inspirert av Klimasnu-satsingen og tanken bak den.
I april, når nyttårskonferansen skal gjennomføres (utsatt fra januar) blir det også kunstutstillinger med elevarbeid fra Molde kulturskole.

Om Klimasnu fra Statsforvalteren:
Eit av dei tverrfaglege satsingsområda til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal dei komande åra er klimaomstilling. Satsinga har fått namnet Klimasnu.
Klimaendringane er ei av dei største utfordringane vi står ovanfor, og Statsforvaltaren skal medverke til gjennomføring av den nasjonale klima- og miljøpolitikken.
I tråd med visjonen vår - ei trygg framtid for folk og natur, skal vi arbeide for å redusere klimagassutslepp i fylket. Vi skal også bidra til at samfunnet blir godt budd på, og blir tilpassa eit klima i endring.

Satsinga Klimasnu skal

  • vere ein regional pådrivar for klimagassreduksjon og klimatilpassing
  • styrke klimakompetansen, både internt i embetet, ute i kommunane og ved andre sentrale aktørar
  • utvikle fylket i ei klimavennleg retning for å nå lågutsleppssamfunnet
  • sørge for at Møre og Romsdal er klar til å takle klimaendringane som kjem