Skip to main content Skip to footer

Utviklingsarbeid i kulturskolen - kulturskole for alle

Molde kulturskole ønsker å ha tilbud som både er lærerike, interessante og relevante for elevene våre, og samtidig gi tilbud som er i tråd med forventninger og føringer i rammeplaner og lovverk. Vi har samtidig et overordnet mål om større mangfold i skolen vår.  Vi skal være en Kulturskole for alle!

 

I forbindelse med ny lovforankring av Kulturskolen som skoleslag og en kommende ny rammeplan for alle Kulturskolene i Norge, har vi derfor nå gjort et betydelig utviklingsarbeid med å gå gjennom, evaluere og videreutvikle tilbudene våre.  

 

Kulturskolens fagmiljøer har jobbet med dette store deler av våren 2024 og vi er nå ivrige etter å sette i gang fra skolestart 2024.  Konsekvensene av utviklingsarbeidet vil nok oppleves litt ulikt fra tilbud til tilbud. Hva endringene evt. går ut på får du derfor nærmere informasjon om fra din kulturskolelærer.

 

Vi håper våre elever opplever endringene som positive og utviklende, og ønsker deg velkommen som elev i Molde kulturskole skoleåret 2024/2025.

Med vennlig hilsen

ledergruppa i Molde kulturskole
Ingvild Aas (rektor)