Skip to main content Skip to footer

Eidsvåg Band

Blått felt = opptatt.

Er du kulturskoleelev eller bruker av ungdomsklubben? Da kan du booke øvingsrom ved å sende denne mailen

Vi vil at du skal sende bilde av rommet før og etter øving til booking-mailen - booking.kulturskole@molde.kommune.no.
Forlat rommet i samme stand som du finner det.  Maks antall personer i rommet er 6 stk.
Instrumenter og utstyr skal vare lenge. Derfor; ikke ta med mat og sukkerholdig drikke inn i rommet. Ikke ta i bruk utstyr eller instrumenter du ikke kan å bruke.
Husk å slukke lys og slå av utstyr/instrumet.

 

God øv!