Skip to main content Skip to footer

Tilgjengelighetserklæring - Tilbakemelding

Alle skal ha lik mulighet til å bruke moldekulturskole.no. Målet vårt er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal:
Holde oppe og videreutvikle en tilgjengelig nettside.
Passe på at nettsiden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge forskrift om universell utforming av IKT.
Inkludere universell utforming i valg av tredjepartssystem og oppgradering av eksisterende system.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:
Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
Vi har et klart og tydelig språk.
Nettsidene er koda slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser.
Du kan forstørre teksten i nettlesaren din.
Vi oppfyller kravene til fargekontrastar, overskrifter og lenker.
Alle bilde har alt-tagg.


Si fra om manglende tilgjengelighet.
Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriv vi på en måte som gjør at det vanskelig å forstå?

Send oss en mail her.