Skip to main content Skip to footer

Salg av tjenester

Dirigent- og instruktørtjenester

Molde kulturskole tilbyr dirigenttjenester til kor og korps både i Molde kommune og andre nabokommuner.

Dirigenter kan brukes som gjeste- eller prosjektdirigenter i avgrensede perioder eller fast gjennom hele året. Det må fylles ut et søknadsskjema og inngå en avtale for hvert enkelt tilfelle.

Molde kulturskole tilbyr også instruktørtjenester til kor og korps i Molde kommune og nabokommuner.

For spørsmål ta kontakt med kulturskolen via 
kulturskolen@molde.kommune.no eller ring telefon 71 11 15 20.

Her er link til Molde kulturskoles søknadsskjema for å kjøpe tjenesten. 

Priser for salg av tjenester er indeksregulert og justeres normalt 01.01 hvert år. For gjeldende priser, se dette vedlegget (pdf). 

Utøvende tjenester

Molde kulturskole kan tilby utøvende tjenester innen ulike sjangre og på mange instrumenter. Dette er et viktig ledd i vårt mål om å kunne fungere som et lokalt og regionalt ressurssenter.  

Mange av de ansatte i Molde kulturskole har også virksomhet som profesjonelle musikere, og kan leies innfor både små og store spilleoppdrag.

Pr. i dag har Kulturskolen ansatte innen messinginstrumenter, treblås, strykeinstrumenter, slagverk, strengeinstrumenter, piano og vokal.

For spørsmål ta kontakt via kulturskolen@molde.kommune.no eller ring på telefon 71 11 15 20.

Her er link til Molde kulturskoles søknadsskjema for å kjøpe tjenesten. 

Elevinnslag - kunstneriske innslag

Molde kulturskole mottar mange henvendelser fra lag, organisasjoner og foreninger om elever kan opptre med kunstneriske innslag på ulike arrangementer.

Våre elever kan bidra med kortere innslag på 10-15 minutter ved åpning av konferanser eller lignende. Molde kulturskole tar et lite honorar for slike oppdrag, normalt 2000 kr, mer ved større ensembler. Av disse pengene får elevene gavekort som takk for innsatsen. 

Henvendelsen bør komme minst 2 uker før arrangementet avvikles, og vi trenger å vite hvor det er, lengde og gjerne type innslag og om det er tilgjengelig piano på stedet. Vi organiserer ikke innslag til private arrangementer.

Ta kontakt på mail til kulturskolen@molde.kommune.no

Utleie av teknisk utstyr og instrumenter

Kulturskolen har til en viss grad mulighet til å leie ut instrumenter og forskjellig utstyr.  Dette forutsetter at utstyret ikke er i bruk i undervisningssammenheng. Vi leier primært ut til det frivillige kulturlivet og andre samarbeidspartnere. Vi har i liten grad mulighet til å leie ut til profesjonelle aktører.

For spørsmål om leie, ta kontakt på epost til kulturskolen@molde.kommune.no
eller telefon 71 11 15 20.