Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens satser

Elevbetaling og salg av tjenester

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret).

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. sepember og februar.
Alle tjenester i Molde kulturskole justeres opp med gjeldendende deflator (lønns- og prisvekst).  Instrumentleie og materialavgift justeres med prisveksten. 

Molde kulturskole innfører friplasser fra høsten 2022

Mere informasjon om friplasser kan du finne på vår oversikt for elevbetaling.