Skip to main content Skip to footer

I barnehagen

Musikkstund på hjul

I mange år har Molde kulturskole tilbudt barnehagene i Molde og Gjemnes kommune musikkstunder. De fleste ønsker at vi kommer til barnehagen, men det er også mulig å besøke oss for de som har mulighet til det.

Vi synger, leiker oss med musikk og språk, spiller, danser og skaper sammen gjennom sanger og aktiviteter lagt til rette for barna der de er i sin utvikling. 

Barnehagen velger hvilken aldersgruppe og hvor mange musikkstunder dere ønsker å legge opp til. Størrelsen på gruppen kan variere etter hva som er mulig i den enkelte barnehage, men bør ideelt sett ikke overstige 20 barn. Det kan gjerne være noe aldersspredning. Jeg anbefaler at dere legger opp til minst 3-4 økter, da er læringsutbyttet større, og tryggheten til barna øker. Og så er sjansen enda større for at personalet også lærer sangene godt og kan bruke dem videre.

Prisen på tjenesten er 500 kr pr musikkstund, så er hver 4. gratis. Det betyr at hvis dere for eks ønsker 4 musikkstunder til 2-åringene, koster dette 1500 kroner. 4 musikkstunder for 2 avdelinger koster 3000,- osv.

Musikkpedagoger som jobber med musikk og små barn:

Cesilie Torheim

cesilie.torheim@molde.kommune.no

Rakel Hoem Rinde

rakel.hoem.rinde@molde.kommune.no

Lena Haugen

lena.haugen@molde.kommune.no

Veiledning i barnehagen

Molde kulturskole tilbyr veiledning av barnehageansatte i bruk av musikk i barnehagen.

Mål for veiledningen: Å utvikle en metode som sikrer at musikkfaglig kompetanse utvikles og forblir innenfor barnehagen, og at det utvikles en kultur for musikalsk aktivitet og samspill voksne-barn ved den enkelte barnehage.

Målgruppe: Barnehageansatte, både pedagogisk personale, assistenter og andre som er interessert i å bruke mer musikk i samvær med barna.

Hovedfokus: De barnehageansattes egne ressurser, og hvordan disse kan utvikles videre.

Interessert: Ta kontakt med kulturskolen via kulturskolen@molde.kommune.no, eller ring telefon 71 11 15 20.