Skip to main content Skip to footer

Prisliste leie av utstyr

Vi driver generelt ikke kommersielt utleie av utstyr.  
Anbefaler at du tar kontakt med en av de profesjonelle aktørene på dette fagfeltet her i Molde.

Priser for leie av utstyr og instrumenter ved Molde kulturskole

Utleie av utstyr

Samarbeidspartnere innen kommunen (kor, korps, Romsdalsorkesteret) kr. 100 - kr. 400

Alle instrumenter: kr. 400 pr. stk. Økt leie ved omfattende tidsperiode.
Mindre perc. instrumenter: kr. 100 pr. stk. Flygel leies normalt ikke ut.