Skip to main content Skip to footer

Kor

Voksenkor

Molde har et rikt kormiljø. 

Molde kulturskole har mange kunder i det frivillige kormiljøet i kommunen. Mange av kordirigentene er ansatt i Molde kulturskole.  Kulturskolen selger instruktør- og musikertjenester ved behov.
Flere av korene har fast øvingslokale i Rådstua tilknyttet kulturskolen

Hvis du har lyst å være med å synge i kor, kan du finne mer informasjon om korene ved å se på facebook- eller hjemmesidene til det enkelte kor.    

Våren 2022 ble det initiativ til å etablere et kor for unge voksne, i aldren 20 til 40 år NOVUS.


Barnekor

Molde kulturskole har (pr. 2024) 6 barnekor, lokalisert til barneskolene Kvam, Sellanrå, Langmyra, Nordbyen, Kviltorp og Årølia.
Barnekorene har øving i SFO-tiden og dirigeres av lærere fra kulturskolen.
Nærmere info om barnekorene finner du her på vår oversikt over kortilbudet.