Skip to main content Skip to footer

Molde Kulturskole

Kulturskolen er en selvstendig resultatenhet i Molde kommune. Kulturskolen ledes av rektor (enhetsleder).

Molde kulturskole skal legge til rette for tilbud innen kunst- og kulturfagene til flest mulig, best mulig og nærmest mulig der folk bor. Fra og med 1 januar 2020, etter kommunesammenslåing og vertskommuneavtale med Gjemnes kommune, skal kulturskolen sørve innbyggere i et vidt omland. 

Kulturskoleundervisning vil foregå desentralisert så langt som mulig, men samtidig ha hovedbaser i Batnfjord, Eidsvåg, Midsund og Molde sentrum. 

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kunst- og kulturfag både i Molde kommune og i Romsdalsregionen.

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, kunst, musikk, skriving og teater. Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud.
Høsten 2021 startet kulturskolen tilbud rettet mot seniorer, de over 60 år.

Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene. I samarbeid med andre tjenesteområder utvikler vi tilbud som inkluderer en bredere målgruppe. Musikkterapi i noen sammenhenger, kulturskolelæreren som samarbeidspart i andre. 

 

Telefon 71 11 15 20