Fordypningstilbud ved Molde kulturskole

Gjennom våre kjernetilbud, som enkelt sagt er den ukentlige undervisningen vår for kunst, teater, dans og musikk, dyrkes det frem elever som har et ekstra talent og som trenger et litt annet undervisningstilbud for å kunne utvikle seg videre. Derfor har vi nå fordypningstilbud for alle fagområdene våre.

Disse tilbudene er organisert enten med våre egne lærekrefter eller i samarbeid med andre profesjonelle samarbeidsparter. Det er ikke fri påmelding på fordypning, men man blir anbefalt av sin lærer eller gjennom audition. Dette foregår litt ulikt på fagområdene. 

Elever som blir tatt opp på dans fordypning er med i Molde dansekompani. Det er ny audition for hvert skoleår. De som anbefales å prøve seg på audition får direkte informasjon om det. Dette gjennomføres normalt rett etter oppstart på høst. Elevene må være aktive danseelever på flere dansegrupper i tillegg til Molde dansekompani. Kompaniet har en egen danseforestilling på vinter/vår, i tillegg til at de er med på andre produksjoner i kulturskolen eller i andre sammenhenger.

kunst har vi en egen gruppe for fordypningselever. Det er plass til maks 5 elever, og de som har oppnådd et høyt nivå kombinert med at de er villige til å jobbe litt ekstra kan få tilbud om plass. Det er kunstlærer som anbefaler ut fra nivå. Elevene får undervisning i 2 perioder på totalt ca 40 timer. Dette er lagt til lørdagssamlinger. Fordypningeseleven skal ha 2 utstillinger, hvor den ene er på Kunstsenteret på Plassen på våren. Opptak gjøres normalt ved oppstart av høstsemesteret. Man må være elev på en fast kunstgruppe i tillegg til fordypning. Kunst fordypning koster det samme som en ordinær elevplass.

I teater samarbeider vi med Thomas Bjørnager, teatersjef ved Teatret Vårt, om et fordypningstilbud. Opptak på teater fordypning kan gjøres ved audition eller ved at faglærer i anbefaler elever som har et høyt nivå og som er villig til å jobbe ekstra for å utvikle seg videre. Dette gjøres ved oppstart av nytt skoleår. Det er plass til maks 5 elever, og man må være elev på en ordinær teatergruppe i tillegg. Som elev i fordypning jobber man i gruppe, men få også individuell oppfølging og det forventes at man jobber litt mellom samlingene. Det er også et mål at elevene skal jobbe frem et produkt som skal presenteres for et publikum. Fordypningsundervisningen kan foregå både på ettermiddag og helg, og koster normalt det samme som en elevplass (man betaler altså for 2 elevplasser). 

musikk er det stort sett våre egne lærere som underviser og tilbudets organisering kan variere fra år til år alt etter elevsammensetning. Elevene har både ukentlig undervisning og samlinger fordelt utover året og har jevnlige konserter.

 

Molde Kulturskole

 

Social links