Dirigent og instruktørtjenester

Molde kulturskole tilbyr dirigenttjenester til kor og korps både i Molde kommune og andre nabokommuner.

Dirigenter kan brukes som gjeste- eller prosjektdirigenter i avgrensede perioder eller fast gjennom hele året. Det må fylles ut et søknadsskjema og inngå en avtale for hvert enkelt tilfelle.

Molde kulturskole tilbyr også instruktørtjenester til kor og korps i Molde kommune og nabokommuner.

For spørsmål ta kontakt med kulturskolen via 
kulturskolen@molde.kommune.no eller ring telefon 71 11 15 20.

Her er søknadsskjema for å kjøpe tjenesten. 

Priser for salg av tjenester er indeksregulert og justeres normalt 01.01 hvert år. For gjeldende priser, se dette vedlegget (pdf). 

Molde Kulturskole

 

Social links