Skip to the content

Låne og leie øvingsrom

Vi har mange øvingsrom for kulturskole og musikklinjeelever og til utleie for eksterne brukere. Dette er rom i varierende størrelse og utstyr.

Klikk på rommet i lista under for nærmere beskrivelse og booking. For elever er det en egen link til e-mail. Elever kan reservere øvingsrom inntil ei uke frem i tid. Andre eksterne brukere kan få tilgang på fast øvingslokale, ta kontakt for å se på mulighetene.

Prisliste finner du her